Wie kunnen het aanvragen

Clubs en Verenigingen
Binnen de sinterklaasbranche zijn veel clubs en verenigingen, vaak bestaande uit Sinterklaas en een groep Zwarte Pieten, actief, waarbij de leden zich verhuren als Sinterklaas en/of Zwarte Piet.

Stichtingen
In Nederland en Vlaanderen zijn veel stichtingen actief, die zich bezig houden met de sinterklaasviering. In veel gevallen verhuren leden zich als Sinterklaas en/of Zwarte Piet, verhuren ze Sint- en Pietenkleding, organiseren evenementen, of streven een bepaalde doelstelling na.

Een Sinterklaas Comité
Onder een Sinterklaas Comité verstaan we een groep personen, die als zijnde leden van een vereniging, of medewerkers van een bedrijf, voor hun eigen organisatie sinterklaasactiviteiten organiseren. De activiteiten vallen meestal onder verantwoording van een verenigingsbestuur of directie.

Een Intocht Comité
Leden van een intochtcomité houden zich vaak specifiek bezig met het organiseren van een plaatselijke intocht in een dorp of een stad. In enkele gevallen organiseren ze ook aansluitende sinterklaasevenementen, meestal in relatie tot de intocht. Intochtcomites werken vaak onder verantwoording van een winkeliers- of handelsvereniging.

Zelfstandig praktiserende Sinten en Pieten
Sinterklazen en Zwarte Pieten die voornamelijk zelfstandig of als duo optreden, en niet zijn aangesloten bij een sinterklaasorganisatie.

Verhuurbedrijven
Er zijn veel bedrijven die feestkleding verhuren, waaronder ook de kleding van Sint en Piet. In veel gevallen worden de Sint en zijn Pieten daar ook geschminkt.

Winkelbedrijven
Er zijn in ons land veel winkelbedrijven die kostuums, schminkartikelen en verder toebehoren van Sint en Piet verkopen.

Overige instellingen
Instellingen die actief zijn in de sinterklaasbranche, naar oordeel van de keurmerkcommissie.